Журнал включен в российские и международные библиотечные и реферативные базы данных
РИНЦ (Россия)
Электронная библиотека (Россия)
Регистрационное агентство DOI (США)
Ulrich's Periodicals Directory (США)
Scientific Indexing Services (США)
InfoBase Index (Индия)

№all / 2014

 1. ДАВУДИ СЕЙЕД ДАВУД, ПОЛЯЕВ Б.А., АНДРОНОВА Л.Б., ПАНЮКОВ М.В., ФЕЩЕНКО В.А.
 2. ДЫЧКО Е.А., КАЗИМИРКО Н.К., ДЫЧКО В.В., КОХАН С.Т., ГАВРИЛИН В.А.
 3. МАШКОВСКИЙ Е.В., АЧКАСОВ Е.Е., БОГОВА О.Т., ВИННИЧУК Д.О.
 4. СПИВАК Е.М., НЕЖКИНА Н.Н.
 5. САВОСТЬЯНОВ В.В., АЛЕХНОВИЧ А.В., БЕЗУГЛОВ Э.Н.
 6. ОРЛОВ В.Н.
 7. БАЛЫКОВА Л.А., ИВЯНСКИЙ С.А., ЩЕКИНА Н.В., УРЗЯЕВА А.Н., РОДИНА Е.И., МАРКЕЛОВА И.А.
 8. МОСКОВЧЕНКО О.Н., БОРДУКОВ М.И., КАЗАКОВА Г.Н., АЛЕКСАНДРОВА Л.И.
 9. САМОТАЕВ А.А.
 10. СУВОРОВ В.Г., АЧКАСОВ Е.Е., КУРШЕВ В.В., ЛАЗАРЕВА И.А., СУЛТАНОВА О.А., КРАСАВИНА Т.В.
 11. ШВЕТСКИЙ Ф.М., РОЩИН И.Н., АЧКАСОВ Е.Е., СИДЕНКОВ А.Ю., КАЛЬМАНОВ А.С., ЗЕЛЕНКОВА И.Е.
 12. ШИТИКОВ Т.А.
 13. ПАРИЛОВ С.Л., ЦЫВЦЫНА Л.Ф., ДЕРЕВЦОВА С.Н.
 14. ХРАМОВ В.В., ПОТЕМИН В.С.
 15. ЛАНДЫРЬ А.П., АЧКАСОВ Е.Е., ДОБРОВОЛЬСКИЙ О.Б., РУНЕНКО С.Д., ВЕСЕЛОВА Л.В., ПЯТЕНКО В.В.
 16. МАЙК РОДЖЕР
 17. АХМЕРОВА К.Ш., ВАВАЕВ А.В., ВЫХОДЕЦ И.Т., МАТЮНИНА Ю.В., ОРДЖОНИКИДЗЕ З.Г., ПОЛЯЕВ Б.А., ХОХЛИНА Н.К.
 18. АЧКАСОВЕ.Е., ТАРАСОВ В.В., РУНЕНКО С.Д., САФОНИЧЕВА М.А., ШТЕФАН О.С., ЖИРНОВА Т.Ю., БЕЛЯКОВА А.М.
 19. ЗЕЛЕНКОВА И.Е., ФУДИН Н.А., ВАГИН Ю.Е., НАФЕЕВА А.А., КУЛИН А.А.
 20. Суста Д., КЕЛЛЕТТ М., ГЛАЗАЧЕВ О.С.
 21. Викулов А.Д., МАРГАЗИН В.В., ККАУНИНА Д.В., БОЙКОВ В.Л.
 22. Фудин Н.А., КЛАССИНА С.Я., ПИГАРЕВА С.Н.
 23. ЛИТВИНЕНКО А.С., ДОБРОВОЛЬСКИЙ О.Б., КУРШЕВ В.В., ВЕСЕЛОВА Л.В., ДЯТЧИНА Г.В.
 24. Севбитов А.В., АЧКАСОВ Е.Е., КАНУКОЕВА Е.Ю., БОРИСОВ В.В., СУЛТАНОВА О.А.
 25. Пастухова И.В., КАЛИНИНА Н.Г.
 26. Токаев Э.С., КИНЗИРСКИЙ А.С., НЕКРАСОВ Е.А., ХАСАНОВ А.А., КРАСНОВА И.С.
 27. Хисматуллина И.П., КИМ В.Н., КАРПОВ Р.С., СОКОЛОВ А.Г., АКСЁНОВА И.Г.
 28. Андырь А.П., АЧКАСОВ Е.Е.., ДОБРОВОЛЬСКИЙ О.Б., КРАСАВИНА Т.В., ШИМАРОВА О.В.
 29. ВЫХОДЕЦ И.Т., КУРШЕВ В.В., ХОХЛИНА Н.К.
 30. СИДЕНКОВ А.Ю., МАШКОВСКИЙ Е.В., ВОЛОДИНА К.А.
 31. Веневцева Ю.Л.
 32. Фудин Н.А.
 33. Самойлов А.С.
 34. Фудин Н.А., КЛАССИНА С.Я., ПИГАРЕВА С.Н.
 35. Морозова Е.Б., ТАРАСКИНА А.Е., КОСТРКОВА Е.С., ГЕНЕРОЗОВ Э.В., КУЛЕМИН Н.А., АХМЕТОВ И.И., ГОВОРУН В.М.
 36. Подгорная Е.Б., БУРОВА О.И., РАДИЛОВ А.С., РЕМБОВСКИЙ В.Р., ПЛОТНИКОВА С.Д.
 37. Рылова Н.В., КАВЕЛИНА В.С., БИКТИМИРОВА А.А.
 38. Митин И.Н., МАТВИЕНКО С.В., ХАЧАТУРОВА Э.В.
 39. ЖИРНОВА Т.Ю., АЧКАСОВ Е.Е., ЦИРУЛЬНИКОВА О.М., ШИЛОВ Е.М.
 40. Восканян С.Э., КАРКИЩЕНКО В.Н., КОЛЫШЕВ И.Ю., ШАБАБЛИН М.В., МАРИСОВ Л.В.
 41. Ключников М.С., САМОЙЛОВ А.С., АРУТЮНОВ Ю.А.
 42. Величко М.Н., САМОЙЛОВ А.С., ПОПОВА А.В., КРУГЛОВА И.В., СИНИЦЫНА Ю.Ю.
 43. Мирошникова Ю.В., САМОЙЛОВ А.С., ГОРЯЧЕВ А.И., ПУШКИНА Т.А.
 44. Фомин А.В., ОЗЕРОВ А.Е., ГОРЯЧЕВ А.И., САМОЙЛОВ А.С.
 45. ЛАНДЫРЬ А.П., АЧКАСОВ Е.Е., ДОБРОВОЛЬСКИЙ О.Б.
 46. Артамохов П.В., ВОРОБЬЕВ Е.Г., САМОЙЛОВ А.С., ЗОРЕНКО А.В.
 47. Ключников С.О., КОЗЛОВ И.Г., САМОЙЛОВ А.С
 48. БАЗАРИН К.П.
 49. ЗЕЛЕНКОВА И.Е., ЗОТКИН С.В., ГРУШИН А.А.
 50. ДОБРОВОЛЬСКИЙ О.Б., СИДЕНКОВ А.Ю., ЛАЗАРЕВА И.А., ШВЕТСКИЙ Ф.М.
 51. КАСЫМОВА Г.П.
 52. СОКОЛОВА В.С., САХАРОВА Н.Е.
 53. МЕХДИЕВА К.Р., ТИМОХИНА В.Э., ЗИНОВЬЕВА Ю.А., БЛЯХМАН Ф.А.
 54. ЛАНДЫРЬ А.П., АЧКАСОВ Е.Е., ДОБРОВОЛЬСКИЙ О.Б.
 55. ПАРИЛОВ С.Л., ЦЫВЦЫНА Л.Ф., ДЕРЕВЦОВА С.Н.
 56. Ким В.Н., ХИСМАТУЛЛИНА И.П., ЛЕОНОВ В.П., ФЕДОСОВ Ю.Н., АКСЕНОВА И.Г.
 57. Токаев Э.С., ЛЕДОВСКОЙ С.М., НАЗАРОВ О.Н., НЕКРАСОВ Е.А., ХАСАНОВ А.А., КРАСНОВА И.С.
 58. НИКОЛЕНКО Н., ГОНЧАРОВА О.В., АРТЕМЬЕВА С.В., АЧКАСОВ Е.Е., ЛИТВИНОВА Е.Б.
 59. ЯНЫШЕВА Г.Г., ЯКУПОВ Р.А., РОМАНОВ К.П., САМИГУЛЛИН Б.Р.
 60. МАНУКЯН Н.В., ОГАНЕСЯН А.С.
 61. ИДРИСОВА Г.З.
 62. АХМЕРОВА К.Ш., АЧКАСОВ Е.Е., ВЫХОДЕЦ И.Т., КУРАШВИЛИ В.А., МАШКОВСКИЙ Е.В.