The Journal is included in Russian and International Library and Abstract Databases:
Russain Science Index (Russia)
Electronic Library (Russia)
DOI Registration Agency (USA)
Ulrich's Periodicals Directory (USA)
Scientific Indexing Services (USA)
InfoBase Index (India)

№3 / 2019

  1. Yashkov АV, Polyakov VA, Shelykhmanova MV, Sushina NV, Prosvirov EYu.
  2. Simbirtsev GS.
  3. Vakhitov LI, Zefirov TL, Vakhitov IKh.
  4. Ashirmetov AKh, Mavlyanov IR, Sadikov AA.
  5. Sorokina EYu, Keshabyants EE, Denisova NN.
  6. Spassky AA, Myagkova MA, Levashova AI, Kukushkin SK, Kurshev VV, Jаnova JuV, Veselova LV.
  7. Radzhabkadiev RM, Timonin AN, Kobelkova IV.
  8. Getman SI, Romanov KV, Butov AYu.
  9. Bezuglov EN, Khaitin VY, Lazarev АМ, Butovskiy МS, Karlitskiy NN, Chernov GV, Lyubushkina AV, Stepanov ID.
  10. Velichko MN, Belyakova AM, Volchenko DV, Domozhirova АS, Terskov AYu, Sereda AP, Samoilov AS.