The Journal is included in Russian and International Library and Abstract Databases:
Russain Science Index (Russia)
Electronic Library (Russia)
DOI Registration Agency (USA)
Ulrich's Periodicals Directory (USA)
Scientific Indexing Services (USA)
InfoBase Index (India)

№2 / 2019

 1. Dikunets MA, Dudko GA, Shachnev EN, Myakinchenko EB, Lyang OV.
 2. Yezhov SN, Yashchuk AV, Afinogenov TP, Kalenik RS, Romanov RV.
 3. Alekseeva DYu, Vasichkina ES, Ivanova IYu, Malikov KN, Zemskov IA, Grigoryev VV.
 4. Garganeeva NP, Taminova IF, Kalyuzhin VV, Vorozhtsova IN, Korneva NV.
 5. Keshabyants EE, Denisova NN, Pogozheva AV, Martinchik AN.
 6. Radzhabkadiev RМ, Vybornaya KV, Martinchik AN, Timonin AN, Baryshev MA, Nikityuk DB.
 7. Elkin AA, Tuchin IA, Parfenov SA, Belov VG, Fedotova DD.
 8. Mavlyanov IR, Usmonalieva NSh.
 9. Fesyun AD, Datiy AV, Yakovlev MYu, Chernyakhovsky OB.
 10. Vereshchagina SV, Smirnova IN, Steinerdt SV, Zaycev АА, Barankin BV.
 11. Airapetov GA.